Kwaliteit en Veiligheid

Het in stand houden en bevorderen van veiligheid is topprioriteit. Dit beleidspunt heeft Interstream Barging doorgevoerd in al haar bedrijfsprocessen en -activiteiten. Wij zien veiligheidsmanagement als een continu proces. Daarom hebben we een team van interne specialisten samengesteld dat zich bezighoudt met onder andere:

  • het bewaken en continue verbeteren van het veiligheidsniveau
  • inspecties van de schepen
  • adviseren van opdrachtgevers m.b.t. veilige overslag en transport van gevaarlijke goederen
  • adviseren van particulieren eigenaren
  • onderzoek van incidenten, inclusief rapportage
  • het verzorgen van opleidingen en trainingen zowel intern als extern
  • wettelijke rol van veiligheidsadivseur

ISO-gecertificeerd
Interstream Barging is ISO-gecertificeerd (9001:2008). Procedures, instructies en meldingen worden in een geautomatiseerd kwaliteitssysteem onderhouden en opgevolgd. De vloot wordt bemand door gekwalificeerd personeel. Met regelmaat faciliteren wij bedrijfsinterne opleidingen en trainingen op het gebied van Safety, Health & Environment. Daarnaast kan Interstream Barging via haar aandeelhouder Argos rekenen op een brede kennis en ondersteuning op het gebied van terminal-operations en productcontroles.

Norm; NEN-EN 12798:2007 gecertificeerd – veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen

Kennis delen
Onze interne specialisten fungeren als kenniscentrum op het gebied van wetgeving, producteigenschappen, technische innovaties en ontwikkelingen op Europees niveau. Dit wordt versterkt door lidmaatschap van en deelname aan (internationale) commissies en organisaties die de binnen(tank)vaart vertegenwoordigen. Wij vinden het belangrijk om deze kennis te delen met klanten en aan ons verbonden scheepseigenaren.