Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina’s van Interstream Barging gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Interstream Barging of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van Interstream Barging staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van Interstream Barging vallen. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van Interstream Barging geen enkele invloed. Interstream Barging of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.