SHEQ

In al onze bedrijfsprocessen en -activiteiten staan de begrippen Safety, Health, Environment & Quality (kortweg SHEQ) centraal.

VEILIGHEID & KWALITEIT

Wij zien veiligheidsmanagement als een continu proces. Daarom hebben we een team van interne specialisten samengesteld die zich bezighouden met onder andere:

  • bewaken en verhogen van het veiligheidsniveau binnen de onderneming
  • inspecties van de schepen
  • adviseren van opdrachtgevers, ondernemers en bemanningsleden m.b.t. veilige overslag en transport van gevaarlijke goederen
  • onderzoek van incidenten en het analyseren en rapporteren hiervan
  • streven naar nul incidenten

ISO-GECERTIFICEERD

Interstream Barging is ISO-gecertificeerd. Procedures, instructies en meldingen worden in een geautomatiseerd kwaliteitssysteem onderhouden en opgevolgd. De vloot wordt bemand door gekwalificeerd personeel. Met grote regelmaat faciliteren wij bedrijfsinterne opleidingen en trainingen op het gebied van Safety, Health & Environment. Open ISO certificaat NL

KENNIS DELEN

Onze interne specialisten fungeren als kenniscentrum op het gebied van wetgeving, producteigenschappen, technische innovaties en ontwikkelingen op Europees niveau. Dit wordt versterkt door lidmaatschap van en deelname aan (internationale) commissies en organisaties die de binnen(tank)vaart vertegenwoordigen. Wij vinden het belangrijk om deze kennis te delen met klanten en aan ons verbonden scheepseigenaren.

DUURZAAMHEID

Als bedrijf met een duurzame visie kijken we niet alleen naar bedrijfseconomisch afwegingen, maar ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige, maar ook naar de toekomstige gevolgen van deze activiteiten. We gaan een stap verder dan wat wet- en regelgeving voorschrijft.

CERTIFICATEN EN ERKENNINGEN

Wij zijn als marktleider betrokken bij het European Barge Inspection Scheme (EBIS). Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd bij de European Skippers Organisation (ESO), het Platform Zero Incidents (PZI) en Binnenvaart Logistiek Nederland. Ook vertegenwoordigen wij de Internationale Binnenvaart bij het Safety Committee van het ADN in Genève. Bij deze instanties zijn wij medebepalend bij het tot stand komen van nieuwe wet- en regelgeving.

VOEDSELVEILIGHEID

Voedselveiligheid neemt een prominente plaats in bij Interstream Barging Vegoil. Onze werkprocessen zijn geënt op  de eisen vanuit de Industrie, GMP + en de Hygiëne Code Binnenvaart.