Volgens het WHAT/HOW/WHY PRINCIPE:

WHAT: WAAR WE VOOR GAAN
Wij leveren in  Europa liquid bulk transportservices met maximale leveringszekerheid, waarbij innovatie en vooraanstaande technologie een cruciale rol spelen. Dit bereiken wij met een hoogwaardige vloot van eigen schepen en die van particuliere eigenaren.

HOW: HOE WE DAT DOEN
Onze betrouwbare dienstverlening realiseren wij met onze professionele en vakbekwame medewerkers die met een oplossingsgerichte instelling de logistieke uitdagingen van onze partners aangaan.

WHY: WAAR WE VOOR STAAN
Schepen en logistiek over water zijn onze passie. Veiligheid is daarbij essentieel. Wij verbinden en ontzorgen onze partners in de keten maximaal, waarbij wij streven naar partnerships voor de lange termijn.

Onze kernwaarden die ons hierbij helpen:

Veilig

Ons vermogen werkzaamheden dusdanig in te plannen en uit te voeren dat er geen direct of indirect gevaar ontstaat voor eigen gezondheid of die van anderen.

Professioneel

Ons vermogen om steeds weer gewenste prestaties te leveren ongeacht omstandigheden waarbij ook de reputatie van de organisatie in ogenschouw genomen wordt.

Oplossingsgericht

Ons vermogen om, individueel of met anderen, bestaande problematiek om te buigen in werkzame situaties.

1 ISB

Ons vermogen om plannen te maken en daarnaar te handelen, rekening houdend met de mening en expertise van anderen waarbij het belang van de organisatie voorop staat.